koor

Joepi! We hebben een brunch!

Dinsdag 20 augustus 2019
in CC De Meet vanaf 11:00u

Sint-Jansstraat 22, 9982 Sint-Jan-in-Eremo

Praktisch: Prijs is 21,00 € zowel voor koorleden als voor partners.
Er is keuze tussen een vlees, kaas of visschotel.
Gelieve je keuze op het formulier te vermelden.
Je kunt het formulier verzenden naar Lut De Vilder.
Betalingen kunnen via overschrijving of cash.

  • Via overschrijving op rekening BE33 8901 7438 8146 van Alegria, 9900 Eeklo met vermelding Naam, aantal pers, keuze schotel.
  • Cash betalen aan Lut De Vilder eveneens te vermelden aantal personen en keuze schotel.

Inschrijvingen worden verwacht vóór 1 augustus!

In de prijs is inbegrepen: aperitief, maaltijd, drank tijdens de maaltijd, koffie, taart en ijs.
Eens het vrij podium begint is de drank betalend maar wel aan democratische prijzen.
De brunch zelf start om 12:00u. Start van het vrij podium is voorzien om 14:00u.

De dag voordien, 19 augustus, wordt de zaal klaargezet om 14:00u. Wij zoeken hiervoor nog enkele vrijwilligers.
Met de vrijwilligers wordt later nog concreet afgesproken voor de verplaatsing.
Ook zoeken we enkele dames/heren met bakkwaliteiten om iets hartigs bij de koffie te hebben.