Covid-19

Beste koorleden,

De repetities voor de rest van de maand maart worden afgelast als voorzorg om besmettingen te voorkomen.

Ter verduidelijking: lees hieronder het bericht dat ons via de Regiovoorzitster van OKRA Meetjesland bereikte. Het bericht is verstuurd na persoonlijke contactering door viroloog Van Ranst met het OKRA secretariaat in Brussel:

Onderwerp: “CORONA impact op OKRA
Urgentie: Hoog

Beste vrienden,

Het Corona-virus blijft ons zorgen baren.

OKRA volgde in haar communicatie steeds de richtlijnen van de bevoegde overheidsdiensten.
Deze adviezen worden nu strikter:
• Viroloog Marc Van Ranst adviseerde OKRA persoonlijk om de activiteiten van OKRA uit te stellen om de ledengroep niet nodeloos in gevaar te brengen.
• Dit advies kreeg bevestiging in het regeringsoverleg dat de bevolking oproept om contact met kwetsbare groepen en ouderen te vermijden.
OKRA deelt deze bezorgdheid en wenst geen onnodige risico’s te nemen gezien het feit dat de oudste bevolkingsgroep het meest kwetsbaar is voor dit virus. OKRA geeft het advies aan al haar regio’s en 1100 trefpunten om de activiteiten die in de maand maart voorzien waren uit te stellen naar een latere datum. We evalueren nadien opnieuw samen met de bevoegde overheidsinstanties.

De Vlaamse overheid heeft ondertussen beslist om – om diezelfde reden – alle lokale dienstencentra voor 3 weken te sluiten en het bezoek in woonzorgcentra strikter te organiseren. “Vandaag is de grootste zorg het risico op besmetting zo veel mogelijk te vermijden, vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Binnen de ouderenzorg zijn we dus extra waakzaam. Na overleg met de sector, en in navolging van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, nemen we daarom deze extra maatregelen,” zegt Wouter Beke.

In samenspraak met Marc Van Ranst doen we morgen een gemeenschappelijke communicatie met alle andere Vlaamse ouderenorganisaties, die dezelfde lijn volgen (Neos, S plus…)
Op algemeen niveau organiseren we de komende weken geen overlegvergaderingen meer. Het bestuur van volgende week zal via digitale weg plaats vinden. We onderzoeken de mogelijkheid om onze algemene vergadering uit te stellen en hebben hiervoor de instemming nodig van het kabinet Jambon i.f.v. de timingen voor het subsidiedossier.

Voor de geplande reizen met vertrek in maart is het advies om met de betrokken reisorganisaties te overleggen om de reis uit te stellen. De gezondheid en het welbevinden van onze OKRA-leden en vrijwilligers zijn in deze prioritair.
Het spreekt voor zich dat wij de komende dagen nog meer communicatie zullen hebben over deze aanpak.

Voor arbeid technische vragen rond corona kan je steeds terecht bij stephanie.cleynen@okra.be die in contact staat met CMT. OKRA-vragen over deze impact drop je bij mark.desoete@okra.be

Laat een reactie achter