Alegriakoor

Ons huidig koor

Het koor

Opgericht in 1990 droeg deze zangvereniging de naam van “MESA-koor”. Het plaatselijk OKRA-bestuur waardeerde en steunde van bij aanvang deze ontspannende en culturele activiteit voor haar leden. Het gemengd koor telde aanvankelijk een 30-tal koorleden, geleid en begeleid door een gedreven dirigent en een animerende pianiste. Na de eeuwwisseling koos het bestuur voor de naam “Alegria” en groeide het koor uit tot een bezetting van 65 leden met diverse stemmen (alten, sopranen, tenoren en bassen).

Repetities

Op woensdagvoormiddag verlopen de repetities in een sfeer van gezellige toewijding. In de voorbereiding en uitvoering van optredens spreidt het koor echter een enthousiasme tentoon, wat opmerkelijk is voor deze jonge en minderjonge senioren van +55 jaar jong. Voor 2019 zijn onder de naam “IMAGINE” een vijftal concerten gepland in onze provincie.

Repertoire

De liederenkeuze bestaat uit romantische 19de eeuwse zangstukken, actuele aria’s uit Engelse of Vlaamse musicals en mondiale schlagers, meestal vierstemmig uitgevoerd. Tijdens de regionale lustrum- en decenniumvieringen wordt het koor nog versterkt met diverse instrumentaal professionele begeleiding.